Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Ενότητα 3η ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΕΝΟΤΗΤΑ 3Η ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

ΠΟΛΥΒΙΟΣ

3.Α Το χρέος του ιστορικού = Ελεγχος των πηγών του και η αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων.
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
  Οι αρετές που πρέπει να διαθέτει ο ιστορικός και, κυρίως, η αντικειμενικότητα στην παρουσίαση των γεγονότων,
  η δυσκολία του έργου του ιστορικού, που πρέπει πρωτίστως να τηρεί απόσταση από ανθρώπους και γεγονότα,
  η αλήθεια είναι η μεγαλύτερη αρετή ενός ιστορικού έργου και ότι αυτή, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί, καθορίζει και την αξία του.

Ευρύτερος στόχος του κειμένου είναι να κατανοήσουμε ποιες είναι, κατά τον Πολύβιο ,οι υποχρεώσεις του χρηστού πολίτη και πώς αυτές·διαμορφώνονται όταν ο πολίτης αυτός αναλαμβάνει το έργο του ιστορικού. Επίσης να εκτιμήσουμε τις αρχές της αντικειμενικής ιστορίας που διατυπώνει στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας και να αντιληφθούμε τη διαχρονική τους αξία.
Πεποίθηση του Πολυβίου είναι ότι ο ιστορικός πρέπει να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος για να ωφελεί τους αναγνώστες του και όχι για να τους ευχαριστεί και να τους εντυπωσιάζει..
Κατά την κρίση του η ιστοριογραφία μεταδίδει στον πολιτικό άνθρωπο τη γνώση των πραγμάτων. Τα διδάγματα από τη μελέτη της ιστορίας είναι η πιο αποτελεσματική προετοιμασία του ατόμου για την πολιτική δραστηριότητα. Γι’ αυτό δεν επαρκεί η απλή διήγηση των γεγονότων αλλά η γνώση και η ερμηνεία των αιτιών τους. Η ιστορία, λοιπόν, έχει μορφωτική και παιδαγωγική αποστολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου